نظرات شما


 

  از :    banafshe Hejazi
  آ درس پست الکترونيکي :  banafshe.hejazi@gmail.com
  آدرس وب :      www.hejazipoet.com
  زمان :       دوشنبه  2  مرداد ماه  1391  ساعت 08:16  قبل از ظهر     به وقت تهران

    سلام...لطفا با خانم ایجادی تماس بگیرید . دنبال شما می گردند.
   


 

  از :    gita
  آ درس پست الکترونيکي :  gita29@yahoo.com
  آدرس وب :      Http://groups.yahoo.com/group/goodthought
  زمان :       شنبه  16  آبان ماه  1388  ساعت 12:42  قبل از ظهر     به وقت تهران

    Dear gita
    I like to know who is Mehd
   
    help me
   
    I like to learn from you
    gita
   
   


 

  از :    gita
  آ درس پست الکترونيکي :  gita29@yahoo.com
  آدرس وب :      Http://groups.yahoo.com/group/goodthought
  زمان :       شنبه  16  آبان ماه  1388  ساعت 12:42  قبل از ظهر     به وقت تهران

    Dear gita
    I like to know who is Mehd
   
    help me
   
    I like to learn from you
    gita
   
   


 

  از :    gita
  آ درس پست الکترونيکي :  gita29@yahoo.com
  آدرس وب :      Http://groups.yahoo.com/group/goodthought/
  زمان :       سه شنبه  3  دی ماه  1387  ساعت 01:39  قبل از ظهر     به وقت تهران

    May I post?
   
    gita
   


 

  از :    gita
  آ درس پست الکترونيکي :  gita29@yahoo.com
  آدرس وب :      Http://http://groups.yahoo.com/group/goodthought/
  زمان :       سه شنبه  3  دی ماه  1387  ساعت 01:39  قبل از ظهر     به وقت تهران

    May I post?
   
    gita
   Farsi Keyboard
تمام خانه ها را پر کنيد.
اسم شما :
آدرس ايميل :
آدرس صفحه وب :
پيغام شما : برای تغيير زبان صفحه كليد از كليد F8 استفاده كنيد .