نظرات شما


 

  از :    هستي
  آ درس پست الکترونيکي :  hasti_orkideh@yahoo.com
  آدرس وب :      Http://nadaram
  زمان :       دوشنبه  10  بهمن ماه  1384  ساعت 10:28  قبل از ظهر     به وقت تهران

    سلام
    نظر شما را در مورد بعضي موارد خواندم وبه نظر من انسان روشن فکري مثل شما بايد پذيراي انتقاد باشد .
    خوشحال مي شوم در اين مورد با شما صحبتي داشته باشم البته از طريق چت از همان آيدي که بالا دادم
    موفق باشيد
    هستي
   


 

  از :    هستي
  آ درس پست الکترونيکي :  hasti_orkideh@yahoo.com
  آدرس وب :      Http://nadaram
  زمان :       دوشنبه  10  بهمن ماه  1384  ساعت 10:27  قبل از ظهر     به وقت تهران

    سلام
    نظر شما را در مورد بعضي موارد خواندم وبه نظر من انسان روشن فکري مثل شما بايد پذيراي انتقاد باشد .
    خوشحال مي شوم در اين مورد با شما صحبتي داشته باشم البته از طريق چت از همان آيدي که بالا دادم
    موفق باشيد
    هستي
   


 

  از :    هستي
  آ درس پست الکترونيکي :  hasti_orkideh@yahoo.com
  آدرس وب :      Http://nadaram
  زمان :       دوشنبه  10  بهمن ماه  1384  ساعت 10:27  قبل از ظهر     به وقت تهران

    سلام
    نظر شما را در مورد بعضي موارد خواندم وبه نظر من انسان روشن فکري مثل شما بايد پذيراي انتقاد باشد .
    خوشحال مي شوم در اين مورد با شما صحبتي داشته باشم البته از طريق چت از همان آيدي که بالا دادم
    موفق باشيد
    هستي
   


 

  از :    هستي
  آ درس پست الکترونيکي :  hasti_orkideh@yahoo.com
  آدرس وب :      Http://nadaram
  زمان :       دوشنبه  10  بهمن ماه  1384  ساعت 10:27  قبل از ظهر     به وقت تهران

    سلام
    نظر شما را در مورد بعضي موارد خواندم وبه نظر من انسان روشن فکري مثل شما بايد پذيراي انتقاد باشد .
    خوشحال مي شوم در اين مورد با شما صحبتي داشته باشم البته از طريق چت از همان آيدي که بالا دادم
    موفق باشيد
    هستي
   


 

  از :    هستي
  آ درس پست الکترونيکي :  hasti_orkideh@yahoo.com
  آدرس وب :      Http://nadaram
  زمان :       دوشنبه  10  بهمن ماه  1384  ساعت 10:27  قبل از ظهر     به وقت تهران

    سلام
    نظر شما را در مورد بعضي موارد خواندم وبه نظر من انسان روشن فکري مثل شما بايد پذيراي انتقاد باشد .
    خوشحال مي شوم در اين مورد با شما صحبتي داشته باشم البته از طريق چت از همان آيدي که بالا دادم
    موفق باشيد
    هستي
   Farsi Keyboard
تمام خانه ها را پر کنيد.
اسم شما :
آدرس ايميل :
آدرس صفحه وب :
پيغام شما : برای تغيير زبان صفحه كليد از كليد F8 استفاده كنيد .