نظرات شما


 

  از :    منصور احمدی
  آ درس پست الکترونيکي :  mnsrahmadi@yahoo.com
  آدرس وب :      ندارم
  زمان :       دوشنبه  11  آذر ماه  1392  ساعت 04:10  بعد از ظهر     به وقت تهران

    سینا جان سلام
    موضوعی که مورد بررسی شما قرار گرفته در رابطه با خواستگاری در ايران است. اما به مقایسه هایی نیز در ارتباط با جهان متمدن و برابر و نیز اروپا پرداخته اید. در حقیقت آشنایی می تواند مقدمه ای بر دوستی باشد صرف نظر از نوع جنس طرف.در مورد درخواست پسر از دختر برای آشنایی باید گفت این پسر از این درخواست چه انتظاری دارد؟ رودربایستی را بگذاریم کنار. برآورده کردن بخشی از نیازهای خود اعم از عاطفی، شخصیتی و ... در غیر اینصورت از صبح تا شب باید به این و آن پیشنهاد آشنایی دهد. اساسا" آشنایی نیازی به درخواست ندارد بلکه در قالب حوادث و پیشامدها اتفاق می افتد که البته می تواند منجر به دوستی بشود یا نشود. فرهنگ یک مقوله نسبی است. بنابراین درست یا غلط بودن آن هم نسبی است. در هر صورت فرهنگ فرهنگ است چه از آن خوشمان بیاید یا بدمان. آمار ازدواج و طلاق هم در همین مقوله می گنجد همراه با بسیاری مسائل تاثیر گذار دیگراز جمله اقتصادی، روانشناسی، طبیعی و ...
    ادامه این بحث از حوصله تایپ نمودن اینجانب خارج است. اما اگر مجالی برای گفتگوی رو در رو فراهم شد توضیحات مبسوط تر و مفصل تری خواهم داشت که بیان خواهم نمود.
   Farsi Keyboard
تمام خانه ها را پر کنيد.
اسم شما :
آدرس ايميل :
آدرس صفحه وب :
پيغام شما : برای تغيير زبان صفحه كليد از كليد F8 استفاده كنيد .