يکشنبه  13  فروردين ماه  1402

            جمعه  26  دی ماه  1382  ساعت 06:18  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : لیلی و مجنون

         درود بر زيبا
   
   


   

    ویترای لیلی و مجنون شاهکار داییم.
   


   
    سينا
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             سه شنبه  23  دی ماه  1382  ساعت 01:26  قبل از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : هدف از تشکيل گروه نيک انديشان

         درود بر زيبا
   
    بعد از تشکيل جلسهء ديدار (ميتينگ) که دوستان وبلاگ نويس رو که هيچکدومشون رو قبلاً نديده بودم ولی با آنها تبادل انديشه داشتم دعوت کرده بودم، 6 جلسه با دوستان برگزار شد که هر 6 جلسه روز چهارشنبه ساعت 5 بود. ساعت 5 روزهای چهارشنبه اين جلسات ادامه خواهد داشت و هر کس که مايل باشه و در خودش مسئوليتی در قبال جامعه و نيرويی برای فعاليت حس کنه می تونه به اين گروه بپيونده و در جلسات شرکت کنه.
   
    و اما هدف گروه چيست ؟ اين سؤاليست که من در جلسه ديدار چرايی آن را توضيح دادم و کمی هم از چيستی و چگونگی آن. اما قرار شد که در مورد چيستی و چگونگی آن در جلسه اول برای کسانی که مسئوليتی در قبال جامعه حس می کنند توضيح داده شود که به دلايلی به تعويق افتاد.
   
    در جلسه ديدار، چرايی تشکيل گروه، آشفتگی فرهنگی عنوان شد و اينکه بايد برای فرهنگ اين جامعه کاری کرد چرا که همه چيز جامعه از نظر من به ذهنيت و فرهنگ افراد جامعه وابسته است.
   
    حال چيستی هدف: پيشنهادی که من دادم در کل به اين مفهوم است که بياييم از خود شروع کنيم. اما از خود شروع کردن نمی تواند در تنهايی صورت پذيرد. چون ما در جمع زندگی می کنيم و اعمالمان بر اساس جمع اجرا می شود پس رفتارمان بايد در جمع شکل گيرد تا درستی و نادرستی آن را درک کنيم. در تنهايی ممکن است افکار و اعمال خود را صحيح بدانيم در حالی که در جمع مردود باشد. با اين توصيف قرار نيست که فرهنگ جامعه را تغيير دهيم يا اصلاح کنيم ، بلکه قرار بر اين است که دور هم جمع شويم و خود را و يکديگر را ارتقاء بخشيم. تعداد افراد گروه که بالا رفت ، خود گروه قسمتی از جامعه خواهد بود و در فرهنگ جامعه اثر خود را بر جا می گذارد.
   
    و اما چگونگی تحقق هدف:
   
    - ما در يک گروه دور هم جمع خواهيم شد و در مورد عقايد و انديشه ها و دانسته های خود صحبت خواهيم کرد و نظرات ديگران را در مورد عقايد خود خواهيم شنيد و عقايد و نظرات ديگران را گوش خواهيم کرد و نظرات خود را در مورد عقايد ديگران ابراز خواهيم کرد. و بحث کردن را در يک محيط سالم و بدون تنش خواهيم آموخت و ذهن خود را و عقايد خود را و تفکر خود را ارتقاء خواهيم بخشيد.
    - در مورد آيين های گذشتگان و در مورد چرايی برگزاری اين آيين ها صحبت خواهيم کردو از اطلاعات هم در مورد اين آيين ها سود خواهيم جست و مراسم اين آيين ها را برگزار خواهيم کرد هم برای تحقق بخشيدن به چرايی برگزاری اين آيين ها و هم برای دور هم جمع شدن و ياد گرفتن آداب معاشرت جمعی و هم شاد بودن و هم لذت بردن و هم جذب افراد خوب ديگر به واسطه اين مراسم.
    -در کمک رسانی به افراد جامعه به شيوه های مختلف سعی خواهيم کرد.
    - اين گروه را به عنوان يک تشکل به ثبت خواهيم رساند تا بتوانيم از امکانات دولتی و مردمی استفاده ببريم و در مباحث فرهنگی در جامعه بتوانيم اظهار نظر کنيم.
   
    حال برای تشکيل و هدايت اين گروه لازم است که روش هايی در پيش بگيريم. دو پيشنهاد اوليه خود را برای شروع حرکت، بيان می کنم و پيشنهاد های ديگر در زمان خود بيان خواهند شد. پيشنهاد من در مورد جذب افراد اين است که افراد را چه از وبلاگ نويسان و چه از افرادی که در دنيای حقيقی( متضاد دنيای مجازی اينترنت) با آنها در ارتباطيم و با آنها قبلاً تبادل انديشه داشته ايم جذب گروه کنيم . من در مورد اداره گروه معتقدم که تا زمانی که افراد گروه به 20 نفر عضو فعال نرسيده اجازه داشته باشم که گروه را هدايت کنم و وقتی 20 نفر عضو فعال اين تشکل را به ثبت رساندند، اين گروه به صورت شورا اداره شود در حين اينکه به جذب افراد ادامه می دهد. هر چند که برای ثبت اين تشکل به 20 نفر عضو فعال و 30 نفر عضو غيرفعال نياز باشد. دليل من برای اين پيشنهاد کمبود رای برای قانون گذاری است که لازم است تا زمانی که تعداد افرادی که فعال هستند و هدف را کاملا درک کرده اند به حد معقولی نرسيده، قانون گذاری برای تشکل انجام نگيرد و با هدايت ارائه دهنده پيشنهاد و با تفاهم، گروه کار خود را آغاز کند. اسم اين گروه را هم از پيغام يکی از دوستان که اغراق کرده و به من لقب نيک انديش بزرگ داده بود اقتباس کردم و پيشنهاد می دهم.
   
    پس قرار بر اين است که پندار نيکی که بر ذهن های ما جاری است بر گفتارمان جاری سازيم و در کردارمان عملی کنيم.
   
    اميدوارم که اعضاء گروه در تحقق و تکامل اين هدف مرا ياری دهند.
   
    زيبا يارتان
   
    سينا
   
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             يکشنبه  21  دی ماه  1382  ساعت 07:43  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : معنای عشق

         درود بر زيبا
   
    معنای عشق از نظر دکتر ویکتور فرانکل*:
   
    "عشق تنها شیوه ای است که با آن می توان به اعماق وجود انسانی ديگر دست يافت . هيچکس توان آن را ندارد جز از راه عشق به جوهر وجود انسانی دیگر ، آگاهی کامل یابد.
    جنبهء روحانی عشق است که ما را ياری می دهد تا صفات اصلی و ويژگيهای واقعی محبوب را ببينيم. و حتی چيزی را که بالقوه در اوست و بايد شکوفا گردد، درک کنيم. علاوه بر اين عاشق به قدرت عشق توان می يابد که معشوق را در آگاه شدن از استعدادهای خود و تحقق بخشيدن به آنها ياری دهد.**
    در لوگوتراپی ، عشق، عاملی پديده زاد نيست که از سائق يا غريزه جنسی مشتق شده باشد. همچنين عشق، شکل اعتلا يافتهء ميل جنسی نيست. بلکه عشق خود مانند ميل جنسی پديده ای اصلی و بنيادی است.
    ميل جنسی آنجايی جايز و حتی مقدس است که حامل و ناقل عشق باشد. بنابراین عشق، تنها اثر جنبی چنين ميلی نيست بلکه ميل جنسی شيوه ای است برای ابراز نهايت همدمی و تعارضی که عشق طالب آن است.*** "
   
    * از کتاب "انسان در جستجوی معنا" نوشته دکتر ویکتور فرانکل
   
    ** فقط همين رو بگم که من اين هر دو را يعنی "کشف و درک استعدادهای نهفته" و "آگاهی دادن و تحقق بخشيدن آنها" در معشوق را تجربه کرده ام.
   
    *** بعضی وقت ها وقتی معشوق رو در آغوش فشار می دی يا باهاش بازی می کنی، کسی که از دور می بينه فکر می کنه که اين شخص چقدر جلف و يا شهوت ران هست که نمی تونه خودش رو کنترل کنه( مخصوصاً در جامعه ما). ولی معشوق که به اين عشق واقفه ، می دونه که اين از شهوت نيست بلکه از دل عاشقه که مجبوره به واسطه جسم ، آتش عشق رو فرو بشونه و اونوقته که معشوق هم عاشق رو با فشار تمام به خودش می چسبونه. ( می خوان در هم فرو برن و يکی بشن. هرچند که در ظاهر امکانش نيست.)
   
    اگه مايليد نظر من رو در مورد عشق بدونيد می تونيد مطلب دوست داشتن و عشق رو بخونيد .
   
    زيبا يارتان
   
    سينا
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             پنج شنبه  18  دی ماه  1382  ساعت 03:09  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : رستورانی در سربند

         درود بر زيبا
   
   


   

    رستورانی در سربند که با شعله های آتش تزئین شده است.
   


   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             پنج شنبه  18  دی ماه  1382  ساعت 03:06  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : آبخوری عشاق

         درود بر زيبا
   
   
   


   

    آبخوری در پارک جمشيديه با دو کبوتر عاشق بر بالای آن
   


   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             پنج شنبه  11  دی ماه  1382  ساعت 06:39  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : مراسم ازدواج

         درود بر زيبا
   
    درود بر زیبا اندیشان
   
    انسان های اوليه در قبيله هايی زندگی می کردند و مثل حيواناتی که گروهی و جمعی زندگی می کنند و به شکار می روند همچون گرگان، به شکار می رفتند و با هم روزگار می گذراندند و هر آن بر سر لقمه ای جنگی در می گرفت. بر سر زنان نیز بین مردان چنگ بود و هر که زورش بیشتر بود بهترين را از آن خود می کرد. ( البته بديهی است که در هر زمان "بهترين" معنی خاص خود را دارد.) و بارهاآن زنِ بهتر بین مردان دست به دست می شد، يا معامله صورت می گرفت.
   
    يا حتی گروهی از زنان قوی نيز وجود داشتند که به مردان باج نمی دادند و گروهی مستقل داشتند و با گروه مردان در جنگ بودند. مردان هر چند يکبار به اين گروه شبيخون می زدند و زنانی را برای ارضای خود به اسارت می گرفتند. يا گروه زنان به گروه مردان شبيخون می زدند.( این رو هم نوشتم که خانوم ها زياد شاکی نشند.)
   
    اينکه چه کسی اولين بار رسم ازدواج را توصيه کرد نمی دانم. ولی آنچه که می توانم حدس بزنم این است که اين رسم بعد از بوجود آمدن ايالت ها و شاهنشاهی ها و آداب مختلف پايه گذاری شده است، ممکن است اولين بار رئيس قبيله ای برای اينکه به همه نشان دهد که زنی از آنِ اوست تا همگان بدانند و به او نگاه با منظور يا بی منظور نياندازند ، آن زن را در جشنی به اهل قبيله معرفی کرده است. و از آن به بعد بقيه نيز برای دوری از جنگ ها و دعواها اين شيوه را پيش گرفته اند، و هر زنی را به تملک خود درآورده اند در مراسمی به ديگران معرفی کرده اند.
   
    اين رسم روز به روز گسترش يافته است و جشنی مختص مراسم ازدواج و معرفی زوجين به همگان در نظر گرفته شده است و هر قبيله شيوه خاص خود را برای اجرای اين مراسم در پيش گرفته اند. اين مراسم نسل به نسل شکل خود را تغيير داده است ولی از شکل گذشته نيز نشانه هايی می توان در آن ديد. تا اينکه وقتی به مراسم نسل امروز در مناطق مختلف نگاه می کنيم نشانه هايی از گذشتگان در آن می بينيم هرچند که بسيار در حال تغيير است.
    در بعضی نقاط، ديگر مراسمی کاملاً نو ابداع می شود برای آسانی مراسم و راحتی همگان و دليل آن هم اين می تواند باشد که ديگر قوانينی استاندارد شده بوجود آمده اند و ازدواج ها ثبت می شوند و مشکلات گذشته وجود ندارد.
    در بعضی مناطق زوجين در جمع به همديگر عسل می خورانند. يا در بعضی سنت ها زوجين با هم از روی جارو می پرند که معنای خاصی دارد. و آنچه که تقريبا استاندارد همه مناطق شده است حلقه ازدواج است که در مراسمی بين زوجين رد و بدل می شود و همواره به همراه آنان است برای يادآوری، برای همراه داشتن نشانی از يار و...و برای نشان دادن متأهل بودن در جمعی از ايرانيان.
   
    اگر فرصتی پيش آمد دنباله اين مبحث را با مبحث دوستی دختر و پسر در يک مقاله ادغام خواهم کرد.
   
    ولی آنچه که از اين مقاله می خواهم استفاده کنم در جهت اهداف گروه نيک انديشان است. من همچون آن شخصی که اولين بار مراسم ازدواج را ابداع کرد. روشی برای احیاء فرهنگمان پيشنهاد داده ام که اميدوارم مراحل تکاملی خود را توسط دوستان و بزرگان طی کند و نتيجه ای را که در هدف دارم به دست دهد.
   
    زيبا يارتان
   
    سينا
   
   
   
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             يکشنبه  6  دی ماه  1382  ساعت 10:33  شب    به وقت تهران

         موضوع : متاسفم

         درود بر زيبا
   
    حادثه ناگوار زلزله بم رو به همه نيک انديشان تسليت می گم.
   
    ديشب ديدم که ملت ايران چه در تب و تاب بودند. هنوز اميدی هست.
   
    زيبا يارتان.
   
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             چهار شنبه  26  آذر ماه  1382  ساعت 3:03  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : گزارش ميتينگ

         درود بر زيبا
   
    درود بر شما زيبا دلان
   
    ميتينگ يا همايش يا ديدار يا گردهمايی ، روز پنجشنبه 13 آذر ماه ساعت 4 بعد از ظهر در يک کافی شاپ با موفقيت برگزار شد.
   
    برای اين همايش 25 نفر دعوت شده بودند که با خود من 26 نفر می شدند.(که 24 نفر از اين 26 نفر وبلاگ نويس هستند) اما دوستانی به دليل شهرستان بودن و عده ای بدليل پيش آمدن مشکلات خاص و بعضی از دوستان هم به دليل کم لطفی تشريف نياوردند که در کل، همايش با 8 نفر برگزار شد. باران شديد آن روز هم شايد دليل نيامدن عده ای از دوستان شد.
    دعوت شدگان از دوستانی بودند که برای اين همايش مفيد تشخيص داده شده بودند.
    دوستانی که افتخار دادن به ترتيب تشريف فرمايی:
   
    آزاده(Azy.persianblog.com)
    ليلا به عنوان مهمان به همراه آزاده خانوم به ما افتخار داده بودند.
    ايمان(Radi.persianblog.com)
    سحر(Sahar73.persianblog.com)
    علی (neo2ooo2.persianblog.com)
    برديا(Bardya.persianblog.com)
    محمد جواد(Vahy.persianblog.com)
   
    اين همايش برای جمع کردن افراد خوب برای استفاده از نيروی جمعی در فعاليت های خوب برگزار شد . طبق برنامه از ساعت 4 تا 4:30 دوستان با هم آشنا شدند ، سپس اينجانب صحبت در مورد هدفم از اين گردهمايی را آغاز کردم، که دوستان هم مرا در اين امر همراهی کردند و بحث هايی پيش آمد که هر چند زمان جلسه را به بيشتر از برنامه طول داد ولی باعث شناخت بيشتر همديگر شد. و من بسيار از همراهی دوستان خوشحال شدم. که در نهايت طبق برنامه، از اين همايش نتيجه لازم گرفته شد.
   
    خلاصه ای از هدف اين همايش را اينجا برايتان می نويسم؛
   
    همونطور که در مقالات متعددم در اين وبلاگ نوشتم، مشکل جامعه ما نه سياسی، نه اقتصادی که فرهنگی است. اگر سياست ما مشکل داره از مشکل فرهنگی ماست، اگر اقتصاد ما مشکل داره از مشکل فرهنگی ماست.
    فرهنگِ يک شخص تشکيل می شه از اعتقادات و مذهب و روش های خاصی که خود برای خود در زندگی در نظر می گيره. و حتی بعضی ها هيچ روشی رو در نظر نمی گيرند، که اين خود نوعی فرهنگ است.
    فرهنگ ما اگه مشکل داشته باشه در همه زمينه ها مشکل دار رفتار خواهيم کرد.
    من خلا فرهنگی و حفره های فرهنگی و فرهنگ های مضر برای ديگر افراد جامعه را در ذهن های افراد، کاملاً آشکار می بينم.
    من روشی رو برای اصلاح فرهنگ پيشنهاد می کنم، که به نيروی خودمون بستگی داره. اين روش در دراز مدت نتيجه خواهد داد که شايد خودمون نتيجه اش رو بطور کامل نبينیم ولی شايد در بعضی زمينه ها ما هم بتوانيم استفاده ببريم.
    پيشنهاد من اين است که افرادی که می خواهند خوب باشند و در جامعه ای سالم و خوب زندگی کنند، گرد هم آيند و نيروی خود را در يک جمع ، متمرکز کنند، و با اعمال خوب ، برنامه های خوب، خوب بودن رو ترويج کنند. هدف اين نيست که عده ای جمع بشوند و عده ای ديگر را به راه راست هدايت کنند. هدف اينست که آنهايی که می خواهند خوب باشند جمع شوند و افرادی مثل خود را نيز در آن جمع جذب کنند و کار های خوب را ترويج کنند و کار های خوب انجام دهند و همينطور افراد خوب را جذب گروه کنند تا جايی که بتوانند افرادی را هم که در اعتقاداتشان شک دارند و يا اعتقاداتشان را از دست داده اند و گروه و اعتقادی را نمی توانند بيابند که ارضاشان کند ، جذب گروه کنند. چون کار خوب و نيک همه را جذب خواهد کرد، از تمام اقشار. و اين نيرو بعد از گسترش می تواند در تعيين فرهنگ درست برای جامعه نقش ايفا کند.
    اين گروه به صورت شورا اداره خواهد شد و همچون يک تشکل، منسجم و قانونی عمل خواهد کرد.
    پس مراحل شکل گيری گروه در سه مرحله خواهد بود:
    - يار گيری
    - انجام کار های خوب
    - فرهنگ سازی
    در بدو تشکيل اين گروه مراحل اول و دوم پا به پای هم خواهند بود و بعد از گسترش، اين جمع به مرحله سوم خواهد رسيد که باز سه مرحله به موازات هم ادامه خواهند يافت.
   
    هدف از تشکيل اين همايش به قولی زدن کليد استارت اين جمع بود که در آخر جلسه، همه شرکت کنندگان اين روش را تاييد کردند و ابراز کردند که مايل به فعاليت هستند.
    دوستانی که در اين همايش شرکت داشتند از وبلاگ نويسانی بودند که به مباحث و انديشه هايی در وبلاگ های خود می پرداختند که با هدف اين همايش هم سو بودند.
    گروه با جمع اندکی شکل گرفت و جلسات گروه شروع به برگزاری کرد که اولين جلسه بعد از همايش هفته پيش برگزار شد و دومين جلسه امروز خواهد بود.
    دوستان ديگری نيز با همايش های ديگر جذب گروه خواهند شد. و دوستانی که خود مايل به همکاری هستند می توانند پيغام بگذارند.
   
    اميدوارم که جوانان امروز که اکثراً در جدال با فرهنگ ناشناخته هستند، به ما ملحق شوند تا با نيروی جمع بتوانيم کاری برای فرهنگ به هم ريخته جامعه مان انجام دهيم.
   
    سينا
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             سه شنبه  11  آذر ماه  1382  ساعت 06:56  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : حفظ دوست

         درود بر زيبا
   
    نگران کسانی که دوستشان داريد باشيد تا از حوادث مصون بمانند.
   
   


   
    به ياد دوست عزيزم که جمعه 7 آذر در سانحه تصادف اتومبیل درگذشت.
   
    سينا
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             دوشنبه  12  آبان ماه  1382  ساعت 08:53  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : ميتينگ برای جمع کردن نیروی خوبان

         درود بر زيبا
   
    درود بر شما زیبايان
   
    اگر مطلب من رو در مورد مبارزه (نهضت خوبان) خونده باشيد ، من معتقدم که خودمون بايد برای خوب بودن خود و جامعه تلاش کنيم و از اينهمه غر زدن چيزی آيدمون نميشه. من می بينم که همه در وبلاگ هاشون از وضع جامعمون می نالند. بياييد با هم بناليم تا به يک غرش تبديل شود. من منظورم به هيچ وجه سياسی نيست. من هدفم فرهنگيست چون فرهنگ رو مهمترين عامل پيشبرد يک جامعه می دونم. هر چند که اقتصاد اولين حرف را بزند.
   
    ميتينگی برای جمع شدن اين نيروهای خوب در نظر گرفته ام که از همه زيبا دلان دعوت می کنم که در صفحه نظرات ، آمادگی خود را برای شرکت در اين ميتينگ اعلام کنند، تا از طريق ايميل، زمان و مکان و اسامی ديگر شرکت کنندگان برايشان ارسال گردد.
   
    پيشاپيش از همراهی شما در شروع برای پيشبرد فرهنگ جامعه مان سپاسگزاری می کنم.
   
    سينا
   
    تذکر 1 : اين ميتينگ برای دوست يابی نيست پس لطفاً اقدام نفرماييد.
    تذکر 2 : کسانی که برای معرفی خود وبلاگ خود را معرفی نکرده باشند به اين ميتينگ دعوت نخواهند شد. اگر وبلاگ نداريد لطفاً مطلبی از خود برايمان بنويسيد.
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

 


تماس با منصفحه فعلیمطالب قبلی

از 6 بهمن 87 تا 26 مهر 88
از 1 تير 86 تا 30 دی 87
از 10 مرداد تا 15 آذر 85
از 11 آبان تا 20 اسفند84
از 3 تير تا 14 شهريور 84
از 5 اسفند 83 تا 20 خرداد 84
از 14 آبان تا 27 بهمن 83
از 22 فروردين تا 22 مهر 83
از 18 بهمن82 تا 15 فروردین83
از 12 آبان تا 26 دی 82
از 16 شهريور تا 6 آبان 82
از 18 تير تا 14 شهريور 82
از 7 اسفند 81 تا 10 تير 82
از 30 آذر تا 24 بهمن 81
از 27 آبان تا 13 آذر 81
از 27 مهر تا 24 آبان 81
از 8 مهر تا 21 مهر 81
از 5 شهريور تا 8 مهر 81
از 22 مرداد تا 4 شهريور 81اين هم لوگوی من :

برای معرفی وبلاگ من کافيست متن زير را انتخاب (ctrl + A) ، کپی (ctrl + C) و در صفحه خود اضافه (ctrl + V) نماييد.


معرفي اين وبلاگ به دوستان !
اسم شما :

آدرس پستي شما :

آدرس پستي دوستتان :

پيغام شما :

ارسال کپي برای خود  


معرفی چند وبلاگ

نيک انديشان
سرزمين رؤيايی
نکته ها!
زنده ها
يک فنجان چای
جان شيفته (آزی)
نی و نای
همه ما آدما يه نفريم
هستی يار
Ilsuan
نيک منش
مسافر سرزمین هيچ کس
صعود برهنه
بارانی83
شيران خندان
حرف های تنهايی
tounge of soul
زوربا
ماه نقره ای
مسافر آنسو
بی نام بی پايان
زن ، مرد
خاتون
آبی آسمانی
جدال با خاموشی
باد صبا
يه مريم دست و پا چلفتی
انگوری
گاه نامه آبی
خوشحالترين خوشحال ها
حرف های دوستانه
جا يی همين نزديکی
خط خطی های دفترم
نی نی جون
سلام هموطن
پدرخوانده
منم آن پرنده که تنها گناهش پرواز است
ترنم
در مه
مدد يا علی
هميشه بهار
رهايی را
گلابتون خانمی

دندانپزشکی به زبان ساده

 
 
 
استفاده از مطالب اين وبلاگ با ذکر مأخذ بلامانع است. سرصفحه