يکشنبه  13  فروردين ماه  1402

            جمعه  14  شهريور ماه  1382  ساعت 8:22  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : دوستی دختر و پسر ( قسمت دوم: اروپا)

         درود بر زيبا
   
   
   
    در جوامع اروپايی اگر لباس های زنان در يک قرنٍ پيش و پِيشتر رو نگاه کنيم همانند لباس های زنان امروزی ما بودند. لباس هايی بلند و روسری و حتی اشراف زادگان نوعی فلز گرد برای دامن هايشان داشتند که به نوعی باسن را از جلوه پنهان می کرد.
    در مورد روابط مرد و زن، همه بسيار پايبند اصول کليسا بودند و غير از اين اصول مورد تنبيه همگان قرار می گرفت. همه، متخلفين رو طرد می کردند و کليسا آنها را به مجازات می رساند. حتی در فرانسه که شايد می توان گفت اولين مکان آزادی روابط زنان و مردان بود مرد خاطی به زندان می رفت و به شانه زن خاطی داغی نهاده می شد که شناخته شود و کسی با او ازدواج نکند.
    چطور شد که الان اين همه تفاوت بين قوانين آن زمان و اکنون در اروپا پيش آمد تا جايی که در انگليس ازدواج مرد با مرد قانونی شد.
    قبلاً اگر محدوديت های کليسا نبود هرج و مرج پيش می آمد و پليس وجود نداشت که در همه جا حضور داشته باشد و حامی مردمان درستکردار باشد. بنابراين حجاب برای زن و محدوديت های مختلف و ايجاد ترس از کليسا و خدا برای هر دو يعنی زن و مرد، امنيت را تأمين می کرد.
    وقتی حکومت های مستقل با توان اجرايی قوی از طرف مردم بر سر کار گمارده شدند و قوانين مشخصی برای همه چيز تدوين شد و مردم آموزش داده شدند و اين قوانين با دين آميخته شد و آداب مشخصی بو جود آمدو مردم پايبند اصولی شدند که مغايرتی با اصول گذشته نداشت اما تفاوت آن در امنيت بود، آزادی در حجاب و سپس آزادی در انتخاب و آزادی در دوست شدن و آزادی در سکس شکل گرفت.
    اين که گفته می شود امنيت ، منظور برقراری امنيت در مقابل کسانی که همواره وجود داشته و دارند که يا درست آموزش نديده اند يا در مکان هايی بزرگ شده اند که نمی دانند آموزش يعنی چه و يا شرايط ذهنی خاصی دارند. در هر صورت اين افراد همواره در همه جوامع وجود داشته اند(البته الان در سوئيس وجود ندارند. چون همه مناطق کاملاً تحت پوشش آموزش قرار دارند.) پس بايد امنيت به طريقی ايجاد شود يا با ترس و دين و يا با حضور قانون. وقتی مأموران انتظامی در همه جا حضور داشته باشند ديگر زن دليلی نمی بيند که خود را در پارچه های ضخيم بپيچد يا شب از خانه بيرون نيايد.
    امنيت رابطه مستقيم با فرهنگ دارد، و اگر فرهنگ به حد متناسبی نرسيده باشد لازم است که نيروی انتظامی در همه جا حضور داشته باشد برای محافظت از مردم البته نه فضولی در کار مردمان که در مقاله های پيش به آن اشاره شده است. همه می دانند که دزدی خلاف است پس اگر پليس دزدی را ببيند او را بازداشت خواهد کرد. همه می دانند که تجاوز به حريم يک زن و يا ايجاد مزاحمت برای او درست نيست و بايد پليس با آن مقابله کند. ولی اينکه در کار مردمان دخالت کند و برای آنها کسب تکليف کند بدون اينکه زيانی به ديگران رسانده باشند نه تنها امنيت را برقرار نمی کند که به بی امنی دامن می زند.
    مقاله بعد در مورد عامل ديگر تغيير قوانين در اروپا خواهد بود.
   
    سينا
   
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             سه شنبه  4  شهريور ماه  1382  ساعت 4:08  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : دوستی دختر و پسر

         درود بر زيبا
   
   
   
    از من خواستن که در مورد دوستی دختر و پسر بنويسم و اين خواسته کاملاً کلی بوده و با وجودی که پرسيدم که اگه منظور مورد خاصی هست بنويسم ولی جوابی دريافت نشد. به نظر مياد که منظور در همه موارد هست.
    قبلاً هم نظرات خودم رو در مورد دوستی دختر و پسر در مقالات مختلف نوشتم ولی مقاله خاصی رو به این مورد اختصاص ندادم ، می خوام يک سری مقاله در سطح معلومات خودم در اين مورد بنويسم.
   
    از آنجايی که انسان حيوانی متفکر است و جمعی زندگی می کند، برای بهتر شدن زندگی خود، برای رفتارها و عملکردهای افراد جامعه خود قوانينی وضع کرده است. اين قوانين در هر جامعه به اقتضای آن جامعه وضع شده اند و در برخی موارد با قوانين جوامع ديگر متفاوت هست. بطور مثال پاک کردن دماغ(فين کردن) در جمع در اروپا حتی سر ميز غذا عيب محسوب نمی شود ولی در ايران زشت است.
    اين قوانين به مرور گروه بندی شده و گروهی آداب معاشرت ، گروهی فرهنگ اجتماعی و گروهی قوانين خانواده يا تجارت يا اقتصاد و غيره ناميده شده اند.
    اين قوانين در اکثر جوامع با پديده ای به نام دين ايجاد شده اند و به صورت اعتقاد در وجود انسان ها کاشته شده اند تا همه به آنها پايبند باشند تا جامعه بتواند از پس حل بسياری از مشکلات برآيد.
   
    اما همواره مشکلات در حال تغيير هستند و اکثر مشکلات بعد از حل شدن يا مشکلات ديگری را در پی دارند يا جای خود را به مشکلات جديدی می دهند که ارتباطی به مشکلات قبلی ندارند و ناشی از تکنولوژی و چيز های نو ظهور است. در هر صورت مشکل وجود دارد و انسان بايد با روش های تازه تر برای رفع آن ها اقدام کند. يک نمونه از تغيير مشکل وجود بيماری های مختلف در سده های مختلف است. که به طور مثال طاعون در سده ای بسياری از جان ها رو گرفت ولی راه حلی برای آن يافت شد. حال ايدز بيداد می کند و دانشمندان در صدد يافتن راه حلی برای آن هستند. نمونه ديگری از مشکلات، پی آمد راه حلی برای تعدد فرزندان در چين بود که در مقاله ای در همين وبلاگ آن را توضيح داده ام که در آرشيو موجود است.
   
    و اما دوستی دختر و پسر؛ انسان و همه حيوانات ديگر جفت آفريده شده اند ، اما در اثر مشکلاتی که انسان در جامعه خود مشاهده کرد راه حل هايی برای رفع اين مشکل ارائه کرد. مشکلاتی همچون تملک زن از طرف يک مرد و نگاه مرد ديگر به آن زن که جنگ هايی را در پي می آورد. اين موضوع الان بين حيوانات به چشم می خورد. که حتی نر، بچه های يک ماده را می کُشد تا بچه های خود را بِکارد.
   
    قوانینی برای رفتار های زن و قوانينی برای رفتارهای مرد وضع شد که با دين های مختلف اين قوانين مستحکم تر شد و با اعتقادهای مختلف در خون و پوست افراد جامعه رسوخ کرد و شايد اصل مطلب (که اين قوانين برای چه بوجود امده اند) فراموش شد.
   
    ادامه دارد...
    سينا
   
   
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             چهار شنبه  15  مرداد ماه  1382  ساعت 11:30  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : امام زمان

         درود بر زيبا
   
   
   
    در مطالب قبلی اشاره ای به امام زمان کردم که برديا در صفحه نظرات نظرش رو در اين مورد نوشته که لازم ديدم نظرم رو به طور کامل بنويسم.
    خيلی ها که در خطبه هاشون هم بسيار مطرح می کنند و تفصيلش می دهند و تفسيرش می کنند، نظرشون اينه که زمانی می رسه که دنيا در فساد فرو می ره و همه خون همديگه رو در شيشه می کنند اونوقت امام زمان مياد و همه رو به راه راست هدايت می کنه و عده ای (بعضی می گن کم، بعضی می گن زياد) پيروش هستند و ديگران رو به راه راست هدايت خواهند کرد.
    حتی بر اين اساس خيلی ها سعی در بهتر شدن خودشون و جامعشون ندارند تا امام زمان زودتر ظهور کنه.
   
    ولی من می گم اگه اينطور باشه پيامبری ديگر خواهد بود که آمده تا مردم رو به راه راست هدايت کنه، ولی چنين نيست چون محمد خاتم الانبيا بود. و من می گويم ديگر نيازی به پيامبر نيست چون ارتباطات و اطلاعات آنقدر شده که همه می تونن مطالعه کنند و خودشون و اطرافيانشون رو راهنمايی کنند.
   
   
    در هر حال يک ملت به يک مدير نياز داره و من می گم همه به سوی تکامل پيش می ريم و هر چه زودتر کامل بشيم لياقت رهبری فرزانه و کامل رو خواهيم داشت. همونطور که بزرگان گفتند حکومت هر مردمی بر پايه لياقت همان مردم است.
   
    پس تا زمانی که خودمون رو کامل نکرديم، تا زمانی که در اصلاح خودمون سعی نمی کنيم لياقت امام زمان رو هم نخواهيم داشت. پس اينقدر نگين اجل فرجه ، بشينيد فکر کنيد برای چی غيبت کرد و چطور می تونيم لايقش بشيم که ظهور کنه.
   
    سينا
   
   
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             سه شنبه  31  تير ماه  1382  ساعت 11:35  قبل از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : درک مطلب

         درود بر زيبا
   
   
   
    اين مطلب قشنگ آبان که نوشته :
    read better(1) + think better(2) = (3)live better
    منو ياد مطلبی انداخت که فکر می کنم قبلاً هم نوشتم
    ملاصدرا می گه همه طلبه ها کتاب های يکسانی می خونند و استادهای تقريباً يکسانی دارند ولی چرا همه ملاصدرا نمی شند؟
    در جواب می گه بعد از خوندن، بايد نشست و فکر کرد و به نتايجی رسيد و حتی چيزهايی به مطالب قبل اضافه کرد.
    البته شايد اين جملاتی که نوشتم دقيقاً همونی نباشه که ملاصدرا گفته چون اين مطلب دهان به دهان گشته و در نهايت چيزی رو هم که من مطالعه کردم با انشا خودم نوشتم که چی از آب در اومده شما بگيد.
    منظورم اينه که بعضی وقت ها نه تنها به مطالب پربار قبلی چيزی اضافه نمی کنيم و پربارترش نمی کنيم بلکه بعضی وقت ها اون ها رو خوب درک نمی کنیم و خوب بيانش هم نمي کنيم و در نهايت مفهوم اصلی هم گم می شه.
   
    يه موضوع ديگه : غر زدن
   
    افراد جامعه ما عادت کردن غر بزنن ولی از عمل خبری نيست، هر جا می ری ، تاکسی سوار می شی، می خواهی خريد بکنی و... همه دارند انتقاد می کنند. اما،اما اکثراً حتی به گفته های خودشون هم عمل نمی کنند. چرا ما نمی خواهيم خوب بشيم؟ چرا از خودمون شروع نمی کنيم؟ فقط ايراد می گيريم، آيا ايرادی که از ديگران می گيريم خودمون سعی کرديم همون عيب رو در خودمون رفع کنيم. من که اکثراً ديدم خود اون اشخاص منتقد همون عيوب رو دارند که ازش انتقاد می کنند.
    بارها و بارها سوار تاکسی پيکان شدم و بارها پيش اومده که بحث مشکل خودروهای پيکان پيش اومده و همه حتی راننده نظر دادند که "فقط کافيه 6 ما نخرند تا در کارخونش تخته بشه يا مجبور بشه خودش رو اصلاح کنه." همشون اينو می گن بعد هم می گن که "ولی متأسفانه مردم موقع ثبت نام پيش خريد خودرو پيکان سر و دست می شکنند" مثل اينکه خودشون از اين مردم نيستند و خودشون پيکان نخريدند. واقعاً که مردم جالبی داريم.
    من خودم شخصاً الان پول خريد يک تلويزيون ايرانی رو دارم ولی نمی خرم و دارم پس انداز می کنم که بتونم يه تلويزيون خوب بخرم. بله بله تلويزيون جزو ضروريات نيست ولی اتومبيل هم برای همه جزو ضروريات نيست من به راننده تاکسی ها حق می دم که پيکان بخرند و با آن درآمدزايی داشته باشند ولی به افرادی که اين خودرو را می خرند تا خانوادشون رو با اون ببرند پارک يا مسافرت برند يا ... اين حق رو نمی دم که خودشون غر بزنند ولی عمل نکنند.
   
    موفق باشيد
    سينا
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             پنج شنبه  19  تير ماه  1382  ساعت 9:08  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : مبازره ( نهضت خوبان)

         درود بر زيبا
   
   
   
    فکر می کنيد اگه رژيم عوض بشه چيزی عوض می شه؟ من جوابم منفيه.
    چون ما همون ملتيم با همون فرهنگ ، پس چيزی عوض نشده که باعث بهبود جامعه بشه. اگه هم رژيم عوض بشه يه عده از همين مردم با همين فرهنگ ميان تا بر مردم حکومت کنند.
    می تونم بگم فرهنگ مردم ما نسبت به 20 سال پيش بهتر نشده که بدتر هم شده، اکثراً دروغ و ريا و دزدی رو ياد گرفتند و هوش و استعدادشون رو در اين راه بسيج کردند.
    پس بياييم مبازره سياسی رو کنار بذاريم و از خودمون شروع کنيم. مبارزهء فرهنگی رو از خودمون شروع کنيم. مبارزه فرهنگی رو تبليغ کنيم نه مبارزه برای تغيير رژيم که الان در شبکه های ماهواره ای تبليغ می شه .
    بياييم نهضت خوبان رو تأسيس کنيم. بياييد با هم خوب باشيم و در هيچ شرايطی بدی نکنيم، دروغ نگيم، ريا نکنيم، می دونم که سخته چون بعد از 20 سال ريا تو خون و گوشتمون رفته، ولی بياييد سعيمون رو بکنيم. اون وقت می تونيم لايق حکومتی باشيم که می خواهيم. وقتی جامعه اين لياقت رو پيدا کرد، خود به خود افرادی از همان جامعه که خوبان خواهند بود حکومت رو به دست خواهند گرفت. الان می تونم بگم که خوبان در اقليت هستند و برای همين هم هست که اين مملکت به جايی نمی رسه .
    پس بياييد خودمون رو لايق اون چيزی که می خواهيم بکنيم. قضيه ظهور امام زمان هم به همين مورد مربوط می شه. خوب کاملاً آشکاره که اگه جامعه ما لايق ايشون نباشه ، ايشون ظهور نمی کنه. تک تک افراد جامعه بايد سعی کنند خوب باشند تا لايقِ حکومتِ پر از عدل و داد امام زمان باشند.
    کسانی که مايل هستند تا در راه اندازی نهضت خوبان دست ياری دهند لطفاً به من ايميل بزنند يا در دفتر نظرات يادداشت بگذارند. به دوستانتون هم در اين مورد اطلاع بديد.
   
    بياييد خوب باشيم.
   
    سينا
   
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

             چهار شنبه  18  تير ماه  1382  ساعت 11:39  بعد از ظهر     به وقت تهران

         موضوع : حقوق زن

         درود بر زيبا
   
   
   
    خب چه عجب يک نفر پيدا شد و وارد بحث شد ، آزی خانوم نوشتن که "تو چرا کاسه داغ تر از آش شدی، من هم دوست دارم بخورم و بخوابم."
   
    آزی خانوم من هم دوست دارم بخورم و بخوابم ولی اونوقت آيا کسی به من حقوق می ده ، من چطور می تونم بخورم و بخوابم و حقم رو هم بتونم بگيرم.
   
    وقتی زن به کار در خانه قانع می شه و حقوق خودش رو می بخشه و در عوض مهريه رو قبول می کنه ، به مرد وابسته می مونه و جنس دوم تلقی می شه.
   
    شما خانوم ها حقوق مسلم خودتون رو به مهريه فروختين. بزرگتر های دخترها به جای اينکه درصدد تغيير و اصلاح قوانين جاری کشور در مورد دخترانشون باشند، سعی کردند بطور محلی قوانينی وضع کنند تا ضعف های قانون کشوری را برطرف کنه.
    مهريه الان به عنوان اهرم فشاری به کار می ره تا در جای لازم که قانون به نفع زن نيست اون رو تغيير بده.
    هنگام طلاق اگه منطقی ببينيم فرزند تا سن 6 -7 سالگی بايد تحويل مادر بشه و پدر هم 2 بار در هفته بتونه فرزند خودش رو ببينه تا زمانی که فرزند در 7 سالگی خودش بتونه يکيشون رو انتخاب کنه. اما قانون جاری کشور ما اينطور نيست و مهريه می تونه به کمک بياد.
    زن حق طلاق نداره و مهريه می تونه مانع خوبی برای حق طلاق مرد باشه.
    اگر دو نفر بتونن خودشون همديگر رو انتخاب کنند و قوانين نيز به نفع هر دو باشه ديگه نيازی به اين نوع سخت گيری ها نيست. اما در ايران انتخاب براساس شناخت کافی صورت نمی گيره جون در روش سنتی دختر و پسر حق ندارند زياد همديگر رو ببينند، در نتيچه مشکلات بسياری پيش می ياد.
   
    از موضوع خارج نشم. بحث من در مورد حق زن هست نه ازدواج. ولی در جامعهء من ، زن با ازدواج سنجيده می شه چون يک موجود مستقلی نمی تونه باشه. به طور مثال زن تا زمانی که ازدواج نکرده بايد دختر باقی بمونه يعنی تمام زندگيش وابسته به ازدواجه.
   
    پس خانوم های محترم بريد به حال خودتون گريه کنيد که تنبليتون باعث شده حقتون رو از دست بدين. بريد دنبال راه چاره باشيد، اولين راهی که پيشنهاد می دم اينه که اعلام کنيد مهريه نمی خواهيد و در عوض حقوق برابر مردان را طالبيد.
   
    الان هم فضا بسيار آماده پذيرش حقوق مسلم شماست، حقوق خانم های کارمند قانوناً برابر مردان هست و حتی همچون مردان حق عائله مندی دريافت می کنند. پس يِه تکونی به خودتون بدين.بايد مبارزه کنيد تا حق خودتون رو بدست بياريد.
   
    حالا چرا من اينقدر حرص حق شماها رو می خورم. در مطالب قبليم گفتم که در جامعه سکسی زندگی می کنيم و همه چيز ما وابسته به سکس و زن هست و تا زمانی که ذهنيت مردان ما نسبت به زنان و ذهنيت زنان نسبت به مردان عوض نشه اين فرهنگ روز به روز بدتر می شه که بهتر نمی شه.
   
    مالکوم ايکس مبارز سياه آمريکايی کمک سفيدپوستان خوب و ضدنژادپرستی رو رد کرد.[ من زنان در ايران رو مثل سياهان در آمريکا می بينم.البته زيباييشون غير قابل انکاره;)] توصيه من به شما خانوم ها اينه که کمک مردان ضدمردسالاری رو رد نکنيد.
   
    موفق باشيد.
   
    سينا
   
   
   
 

حتمن مطالب آرشيو را مطالعه فرماييد 

نظرات شما ...

لينک به اين مطلب  

 

 


تماس با منصفحه فعلیمطالب قبلی

از 6 بهمن 87 تا 26 مهر 88
از 1 تير 86 تا 30 دی 87
از 10 مرداد تا 15 آذر 85
از 11 آبان تا 20 اسفند84
از 3 تير تا 14 شهريور 84
از 5 اسفند 83 تا 20 خرداد 84
از 14 آبان تا 27 بهمن 83
از 22 فروردين تا 22 مهر 83
از 18 بهمن82 تا 15 فروردین83
از 12 آبان تا 26 دی 82
از 16 شهريور تا 6 آبان 82
از 18 تير تا 14 شهريور 82
از 7 اسفند 81 تا 10 تير 82
از 30 آذر تا 24 بهمن 81
از 27 آبان تا 13 آذر 81
از 27 مهر تا 24 آبان 81
از 8 مهر تا 21 مهر 81
از 5 شهريور تا 8 مهر 81
از 22 مرداد تا 4 شهريور 81اين هم لوگوی من :

برای معرفی وبلاگ من کافيست متن زير را انتخاب (ctrl + A) ، کپی (ctrl + C) و در صفحه خود اضافه (ctrl + V) نماييد.


معرفي اين وبلاگ به دوستان !
اسم شما :

آدرس پستي شما :

آدرس پستي دوستتان :

پيغام شما :

ارسال کپي برای خود  


معرفی چند وبلاگ

نيک انديشان
سرزمين رؤيايی
نکته ها!
زنده ها
يک فنجان چای
جان شيفته (آزی)
نی و نای
همه ما آدما يه نفريم
هستی يار
Ilsuan
نيک منش
مسافر سرزمین هيچ کس
صعود برهنه
بارانی83
شيران خندان
حرف های تنهايی
tounge of soul
زوربا
ماه نقره ای
مسافر آنسو
بی نام بی پايان
زن ، مرد
خاتون
آبی آسمانی
جدال با خاموشی
باد صبا
يه مريم دست و پا چلفتی
انگوری
گاه نامه آبی
خوشحالترين خوشحال ها
حرف های دوستانه
جا يی همين نزديکی
خط خطی های دفترم
نی نی جون
سلام هموطن
پدرخوانده
منم آن پرنده که تنها گناهش پرواز است
ترنم
در مه
مدد يا علی
هميشه بهار
رهايی را
گلابتون خانمی

دندانپزشکی به زبان ساده

 
 
 
استفاده از مطالب اين وبلاگ با ذکر مأخذ بلامانع است. سرصفحه